Ovo su neafirmativne riječi koje treba izbjegavati